Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie alebo výmena tovaru je u nás jednoduchá. Nesadla Vám veľkosť alebo z nejakého iného dôvodu chcete vrátiť tovar? Prinášame Vám jednoduchý postup, ako postupovať pri výmene, vrátení alebo reklamácii tovaru. Odporúčame našim zákazníkom pre rýchlejšie vybavenie využiť možnosť odoslať jednoduchý elektronický formulár - vďaka, ktorému už nemusíte viac tlačiť žiadne dokumenty a ručne vypisovať údaje.

Vrátenie tovaru

Ako vrátiť tovar?

1) Vyplniť Formulár na Odstúpenie od zmluvy2) Odošlite tovar (najlepšie doporučonou listovou zásielkou), najlepšie spolu s dokladom o kúpe (Faktúrou) na uvedenú adresu:

Adresa pre spätné zaslanie tovaru: 
NajlepšiaMóda.sk
Rudinská 376
023 31 Rudinská

 Môžem tovar vymeniť?

Výmena veľkosti, farby, alebo modelu sa u nás realizuje tak, že:  


pôvodnú objednávku / tovar z objednávky nám zašlite späť na adresu uvedenú nižšie, a vyplňte FORMULÁR pre vrátenie. Po obdržaní vráteného tovaru Vám vrátime fin. prostriedky, a medzitým si môžete vytvoriť novú objednávku, ktorú môžeme ihneď začať vybavovať. Proces sa tým značne skráti a vy tak budete mať novú objednávku skôr.
Poznámka: Ak vraciate kompletnú objednávku, bude Vám refundovaná celková suma objednávky, tj. aj vrátane dopravy. Ná (Budú Vám vrátené peniaze)


Adresa pre spätné zaslanie tovaru: 
NajlepšiaMóda.sk
Rudinská 376
023 31 Rudinská

Reklamácia

Chcete reklamovať tovar v záručnej dobe? Môžete vyplniť formulár s popisom závady pre vrátenie tovaru, a reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe nám zašlite späť, viac informácií o reklamácii nájdete TU

Často kladené otázky a odpovede

Na akú adresu mám zaslať tovar späť?

Adresa pre spätné zaslanie tovaru: 

Adresa pre spätné zaslanie tovaru: 
NajlepšiaMóda.sk
Rudinská 376
023 31 Rudinská

Do koľkých dní môžem tovar vrátiť?

Odstúpenie od zmluvy je možné do 14 dní

Kedy mi budú vrátené peniaze za vrátený tovar?

Finančné prostriedky za vrátený tovar vraciame vo väčšine prípadov v rovnaký deň, kedy je k nám doručený vrátený tovar.

Ako dlho trvá výmena tovaru

Výmena tovaru netrvá dlhšie ako 5 až 10 pracovných dní (v prípade tovaru na objednávku). Ak máme tovar, ktorý požadujete vymeniť skladom, tovar odosielame do 1 pracovného dňa.

Iné... - spýtajte sa nás

Nenašli ste odpoveď, ktorú ste hľadali? Kontaktujte nás na uvedených kontaktoch a radi Vám poradíme.! UPOZORNENIE A RADA PRE NAŠICH ZÁKAZNÍKOV ! 

Vo Vlastnom záujme odporúčame odosielať zásielky DOPORUČENE! Pýtate sa prečo a čo to znamená?

Ak odošlete zásielku doporučene, máte doklad o jej odoslaní + v prípade, že by sa zásielka stratila/poškodila, máte možnosť riešiť reklamáciu na pošte. 
Bez tohto dokladu sa nedá inak preukázať odoslanie zásielky u Slovenskej pošty! 

+ TIP: Najlepšie, ak zásielku ešte poistíte, avšak pozor - treba tovar odosielať v obálke nato určenej, ktorú zakúpite na pošte!

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením - listom zaslaným poštou na adresu Najlepšia móda s.r.o., Rudinská 376/6, 023 31 Rudinská, alebo e-mailom na adresu info@najlepsiamoda.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý môžete stiahnuť kliknutím SEM.. Využiť môžete tiež ONLINE formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napr. e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Tovar nám zašlite späť na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy (kupujúci).
Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 Formulár (.PDF, .DOC)

Stiahnuť v .PDF         Stiahnuť v .DOC
(.pdf)       (.doc)