VIP Klub - Zľava až 8%, a to navždy!

Pre verných zákazníkov sme pripravili VIP Vernostný systém, vďaka ktorému môžete získať trvalú zľavu až 8%.
Ak súčet Vašich úspešne doručených objednávok presiahne celkové sumy uvedené nižšie, budete automaticky zaradená/ý do príslušnej VIP Skupiny.VIP: SILVER karta (Strieborný zákazník - ZĽAVA 4%) 
 Do tejto VIP skupiny Vás zaradíme, ak súčet Vašich objednávok presiahne 150€.

• VIP: GOLD karta (Zlatý zákazník - ZĽAVA 6%) 
 Do tejto VIP skupiny Vás zaradíme, ak súčet Vašich objednávok presiahne 300€.

• VIP: PLATINIUM karta (Platinový zákazník - ZĽAVA 8%) 
 Do tejto VIP skupiny Vás zaradíme, ak súčet Vašich objednávok presiahne 500€.